Základní a mateřská škola v Třanovicích využívá dálkově řízené a úsporné vytápění