Zájem Čechů o recyklaci elektrospotřebičů dále roste