Zahájení příjmu žádostí do Výzvy XII. COVID-19 programu podpory Technologie