Žáci a studenti počítali vodní stopu. Do plnění úkolu se zapojilo 247 škol