Za uplynulý rok přijal CzechInvest 69 žádostí o investiční pobídky