Za tři roky vstoupilo do kosmického inkubátoru ESA BIC Prague 21 startupů