Wikov staví zkušebnu pro velké převodovky

12 23855