VZLÚ vyvinul nový typ wingletu v rámci programu ACASIAS