VZLÚ uspěl v projektech ESA a rozšiřuje svůj vesmírný tým