VZLÚ dokončuje svůj podíl na vývoji vrtulníku nové generace RACER