Vzdělávací projekt Tatra do škol úspěšně pokračuje. Zájem mají další kraje i školy