Vzdálené sledování plicních ventilátorů a monitorů vitálních funkcí pomáhá řešit nedostatek expertů