Významný publikační úspěch studenta FBMI ČVUT v oblasti medicíny