Významná centra Univerzity Tomáše Bati usilují o významné ocenění