Výzkumný tým Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT obdržel Cenu evropského občana