Výzkumný a zkušební ústav ostravské huti slaví 60 let od založení

4 24690