Vývoj vozidel TATRA s využitím CAE simulačních softwarů Hexagon