Využitím LNG paliva v dopravě by se mohly emise skleníkových plynů do roku 2040 snížit o 142 milionů tun