Využití elektřiny v dopravě, vytápění a v průmyslu se více než zdvojnásobí