Využití biometanu v plynárenství získává jasnější obrysy