Vyšší produktivita s nižším dopadem na životní prostředí