Výsledky spolupráce výzkumných pracovišť a škol s českými a mezinárodními výrobci vyspělých technologií

Nejlepší spolupráce roku