Výrobce výtahových komponent Savera Components rozšiřuje své provozy v Ostravě