Výrobce ložisek ZKL získal certifikaci v oblasti železničního průmyslu