Vynálezce bleskosvodu pomohl studentům s distanční výukou