VUT vytvořilo návrh dostupného respirátoru, pracuje i s variantou rozložitelnou v přírodě