Vodní dílo Želina je bez Francisových turbín, podrobují se analýze v Brně

Turbíny byly vyzdviženy ze svých kašen a odvezeny do Brna, kde proběhne i jejich obnova.