Vláda se seznámila s dosaženými cíli Státní energetické koncepce

1 19524