Vláda schválila strategii inteligentní specializace, podpoří perspektivní odvětví vědy