Většina krajů České republiky stále přijímá žádosti o Kotlíkovou dotaci, výjimkou je pouze kraj Královéhradecký