Veolia a VŠB-TUO budou společně rozvíjet využití vodíku v Moravskoslezském kraji