VELUX loni snížil emise z vlastního provozu o 16 procent, 100 % elektřiny má z obnovitelných zdrojů