Velká ropná rafinérie získává lepší přehlednost a flexibilitu díky modernizovanému způsobu řízení