Vedení Elektrotechnického zkušebního ústavu se změní