„Vědecký hračička“ Jiří Zemánek získal Fulbrightovo stipendium