Vědecké poznatky 3M v automobilové praxi posouvají sektor k větší udržitelnosti