Vědci Univerzity Pardubice umí zachytit virus speciálním filtrem