Vědci FBMI ČVUT ve spolupráci s lékaři z VFN a 3. LF UK přispěli k léčbě pacientů s farmakorezistentní chronickou bolestí