Ve Zlíně založili Centrum vzdělávání pro průmysl 4.0