Ve Výzkumném a zkušebním leteckém ústavu probíhají zkoušky části rakety Ariane 6