Ve Stříteži u Jihlavy proběhlo setkání uživatelů software SOLIDWORKS