Válcovny huti ArcelorMittal Ostrava zahájily provoz před 65 lety