V Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT vyvinuli kombinovaný solární kolektor pro mírné a chladné klimatické pásmo