V Třineckých železárnách zprovoznili automatickou linku pro úpravu ocelových tyčí