V Třineckých železárnách vyvinuli těžký beton z vedlejších produktů hutní výroby