V SAP Services zastávají manažerské pozice ze dvou třetin ženy, v podnikových službách v ČR je to přitom průměrně pouze 42 %