V roce 2017 bylo v ČR vyrobeno více než 1,4 mil. vozidel

3 19627