V Praze se uskutečnila první česko-německá nanotechnologická konference

Setkání s názvem Building Blocks of the Future se zúčastnilo přibližně šedesát podnikatelů a činovníků z obou stran hranice.