V pátek se otevřou laboratoře a specializovaná pracoviště Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT

10 19754