V ocelárně ostravské huti ArcelorMittal bude od ledna sloužit nový 360tunový jeřáb